Комплектни товари/FTL

За комплектни товари говорим тогава, когато на един клиент се предоставя за превоз цял камион/композиция. От този вид услуга може да имате нужда в два случая – или имате достатъчно голям обем или брой на продуктите, достатъчен да запълни цял камион, или имате частичен товар, но поради спецификата му желаете да пътува самостоятелно без да се групира с други товари. Комплектните товари са чест избор, когато общият обем на пратките е 10 или повече палети, когато товарът е високо рисков (опасен товар) или в случаите, когато се нуждаете от бърз превоз на вашите пратки. "ЮЛоджистикс" ЕООД може да ви предложи всичко това - извършваме превоз на комплектни товари от и до всички страни в Източна, Западна и Централна Европа, Русия, Близкия Изток. Разполагаме с голям съвременен автомобилен парк, което позволява извършването на превоз на всякакъв вид товари, без значение от техния обем, тежест или дали имат специфични хакартеристики.

Предимства на комплектните товари (FTL):

  • Най-добрият начин за превоз на големи товари
  • Идеален за опасни товари, товари със специфични характеристики, чувствителни продукти
  • Товарът остава в един и същи камион от мястото на изпращане до адреса на доставка, без да е необходимо претоварване или групиране с други товари.

Този вид превоз е сравнително по-бърз от превоза на частични товари, предполага висока удовлетвореност на клиентските очаквания.