3
Осъществяваме транспорт от и за цяла Европа.
Осъществяваме транспорт от и за цяла Европа.

Предлагаме богато портфолио от услуги по цялата верига на транспорта и логистиката.

Предлагаме богато портфолио от услуги по цялата
верига на транспорта и логистиката.

2
4
ПЪРВОКЛАСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
ПЪРВОКЛАСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Ще се погрижим за Вашите товари
по-добре от всеки друг!

Ще се погрижим за Вашите товари
по-добре от всеки друг!

previous arrow
next arrow
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Предлагаме бизнес решения от транспортния и логистичния сектор, обосновани на строга конфиденциалност.

ГЪВКАВОСТ

ГЪВКАВОСТ

Адаптираме предлаганите услуги спрямо изискванията, нуждите и предпочитанията на клиентите.

ЛОЯЛНОСТ

ЛОЯЛНОСТ

Ние изпълняваме обещанията си към клиенти, партньори, доставчици и сътрудници!

АНГАЖИРАНОСТ

АНГАЖИРАНОСТ

Ние информираме, обясняваме, съдействаме, комуникираме и предлагаме най-доброто за нашите клиенти.

Image
Image

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 04.09.2020 г. „ЮЛоджистикс” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-12228-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.