Hand carry

“Hand Carry” е услуга, даваща Ви възможност да се погрижите с особено внимание за изключително важните и спешни пратки. Тази услуга Ви позволява да извършвате експресни доставки на пратките, които се пренасят лично от човек. Пратката пътува като личен негов багаж. ЮЛоджистикс предлага надеждни доставки на критично спешни пратки “от врата до врата”, отнасящи се за автомобилния, енергийния, фармацевтичния, медицинския и моден сектор. Поемаме грижата лично да съпроводим пратката Ви до желаната от Вас европейска дестинация.