Частични товари/LTL

Частичните товари (Less than Truckload/LTL) са вид наземен транспорт, който комбинира малки по обем пратки от няколко клиенти в едно превозно средство и за едно направление. Това е един икономичен, бюджетен вариант за превоз на стоки и товари, особено за малки и средно големи компании, които по този начин споделят транспортните разходи помежду си. При транспортирането на частични товари всяка компания заема част от камиона със своите стоки и плаща съразмерно обема или теглото на товара и разстоянието до разтоварния адрес.
Частичните товари често предполагат неколкократно разтоварване и повторно пакетиране, докато достигнат своята крайна точка за доставка. Превозът им отнема повече време, но в повечето случаи спестяването на средства оправдава това неудобство. Опитният екип на една стабилна и надеждна транспортна и логистична компания, каквато е ЮЛоджистикс, ще направи всичко, за да организира превоза на Вашите пратки по възможно най-икономичния начин, надеждно и в срок.