Митническо представителство

Нашата компания Ви предлага още една услуга, чрез която можете да спестите време и средства – митническо представителство. Ние от ЮЛоджистикс можем да се погрижим вместо Вас по всички въпроси, свързани с изготвянето на нужните митнически и транспортни документи, разрешителни и сертификати. Ние поемаме задължението да Ви предоставим коректно оформени документи и Ви гарантираме подаването им в срок.