Карго застраховане

ЮЛоджистикс има сключена застраховка „Отговорност на спедитора”, но отговорността на спедиторите и превозвачите е ограничена до определен размер и покрива само рискове от увреждане и/или унищожаване на товари по време на транспортирането и то само при виновни поведение на превозвача. Нашият екип обаче може да ви съдейства, в случай че желаете да Ви бъдат покрити евентуалните щети в по-висок размер или за настъпване на повече застрахователни събития чрез сключване на карго застраховка за всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани с наш или друг транспорт, срещу загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света, както и за стоки на склад.