Експресни доставки

Предлагаме експресен превоз и доставка на товари, като спазваме всички изисквания за запазване целостта и качеството на товара, както и всички нормативни изисквания. Разполагаме с превозни средства готови за незабавно потегляне при спешни, бързо-развалящи се товари или други пратки, които трябва да стигнат до своя получател по най-бързия начин.