Ежеседмични курсове от/за:
Балтийски страни /Литва, Латвия, Естония/

Image

  • Балтийски страни /Литва, Латвия, Естония/ - България: комплектни, частични товари, групажни пратки
  • Балтийски страни /Литва, Латвия, Естония/ - Гърция: комплектни, частични товари, групажни пратки
  • Карго застраховане
  • Експресни доставки
  • Вътрешна дистрибуция