Toвари с температурен режим

Превозът на товари с температурен режим е от ключово значение за цялата верига на хранителната индустрия. ЮЛоджистикс е надежден партьор в това отношение, тъй като разполага с хладилни транспортни средства и екип от опитни специалисти, които да гарантират, че продуктите ще бъдат съхранявани при най-подходящата за тяхната годност температура по време на целия превоз.