Мисията

ЮЛоджистикс е доказала се и различна компания – ние изпълняваме поетите ангажименти. В морето от силно конкуриращи се транспортни компании, ние ще се погрижим за Вашите товари по-добре от всеки друг. За Вас остава да насочите вниманието си към следващия успешен проект. Имаме гъвкава ценова политика, оптимални логистични услуги.

Наша цел е и в бъдеще да продължим успешния си растеж в цяла Европа. При това ще следваме ясната си визия да бъдем най-добрия доставчик на транспортни услуги, където и да се намираме. Затова ще продължим да се уповаваме на нашите основни ценности при всекидневната ни работа.

Гъвкавост

Гъвкавост

Опитът ни в транспортния бизнес и логистиката ни научи да бъдем гъвкави в отношението си към клиентите, като адаптираме предлаганите услуги спрямо техните изисквания, нужди и предпочитания. Екипът ни цели да предвиди проблемите, с които би могъл да се сблъска клиентът, преди те да са възникнали, и да предложи най-подходящата услуга. Имаме индивидуален подход и го постигаме благодарение на възможността да бъдем гъвкави чрез предлагане на различни решения и доверявайки се на сигурни и проверени партньори. Поставяме клиентите си на първо място и винаги търсим възможно най-изгодния и полезен резултат за тях.

Лоялност

Лоялност

Ние изпълняваме обещанията си. Може да разчитате на нашите услуги, съответстващи на най-високите стандарти за качество. Държим особено много на партньорите и сътрудниците ни, на клиентите и доставчиците ни, като същевременно оставаме верни на себе си и на принципите си. Лоялни и отговорни сме.

Ангажираност

Ангажираност

Ангажираме се да изпълняваме поетите задължения и носим пряка отговорност за всяко наше решение и действие. Ние носим правна и морална отговорност за действията си спрямо клиенти и партньори. Ние информираме, обясняваме, докладваме, съдействаме, комуникираме и предлагаме най-доброто решение за нашите клиенти.

Конфиденциалност

Конфиденциалност

"ЮЛоджистикс" ЕООД предлага бизнес решения от транспортния и логистичния сектор, обосновани на строга конфиденциалност. Ние не коментираме с трети страни условията и сделките, които сключваме с нашите клиенти. Запазването на конфиденциалност, опазването на личните данни е от изключително значение за нас. Същото очакваме и изискваме от всички наши партньори и клиенти. Събраната информация от клиенти се обработва единствено с цел предоставянето на исканите услуги, подадени заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас като наши клиенти.